Благоприятната локация, модерният вътрешен дизайн, и първокласното туристическо преживяване, които апартаментите за гости предоставят, направиха краткосрочното отдаване под наем значително по-привлекателен от традиционния му вариант за дългосрочно отдаване под наем.

Предимства на инвестицията в имот за краткосрочно отдаване под наем може да се говори дълго, но нека се спрем сега по-детайлно на данъците, които дължите, отдавате имот под наем през Airbnb и Booking.com.

Всички хотели и къщи за гости са категоризирани обекти за настаняване на туристи. От това дали получавате приходи като физическо или юридическо лице зависи кога и какви данъци ще плащате.

https://homdy.bg/

На първо място, независимо дали сте физическо или юридическо лице, дължите туристически данък, който в момента е в размер 0.40 лв. Длъжни да го декларирате веднъж месечно. Следователно ако имате двама настанени туристи за 3 дни: 2 туристи х 3 дни х 0.40 = 2.40 лева.

  • Данъци, дължими от физически лица

Когато получавате доходите си от нощувки като физическо лице, дължимият данък е в размер на 10% от получената сума. Нормативно признатите разходи тук възлизат на 10%. Длъжни сте да декларирате и плащате на всяко тримесечие, като е важно то да е навреме, защото при просрочване на плащането дължите лихва.

Едно от ограниченията ви като физическо лице е, че нямате право да приспадате разходи за развиване на дейността си. Данъкът се плаща върху цялата получена сума минус нормативно признати разходи от 10%, без значение колко разходи сте направили.

Например, ако първо тримесечие на 2022 сте получили приход от 1000 лв. Нормативно признатият разход е 10% от 1000 лв. = 100 лв. Данъкът, който трябва да платите е в размер на 10% от (1000 – 100) лв. = 90 лв.

Важно е да се отбележи, че ако имате приходи повече от 50 000 лв за последните 12 месеца сте длъжни да се регистрирате по ДДС като физическо лице. Тук говорим не за календарна година, а за 12 месеца назад от текущия.

Когато отдавате под наем имота си през Airbnb и Booking, вие получавате приход от нощувки и плащате комисионна на платформите. Тя от своя страна се облага с ДДС, защото сделката е на територията на България. Нужна ви е регистрацията по чл. 97а от ЗДДС и да внсяте дължимия данък редовно всеки месец.

Тук е момента да отбележим, че в Homdy Управление вие получавате уникална комбинация от услуги – напълно достъпна и изцяло онлайн, дори през телефона си.

  • Данъци, дължими от юридически лица нерегистрирани по ДДС

Ако сте собственик на фирма, която няма регистрация по ДДС, чрез която получавате доходите си от нощувки, дължимият данък отново е 10% от получената сума. За разлика от правилата за физически лица, тук можете да осчетоводите и направените разходи. По този начин драстично намалявате печалбата си и плащате много по-малко данъци. Имайте предвид, че за да сте изрядни, трябва да платите и данък дивидент, който е в размер на 5%. Разбира се, за да сте подготвени добре, предвидете и разходи за счетоводство за фирмата.

Имате въпроси?

Homdy е винаги насреща! Свържете се с нас за въпроси относно продажба, наем или управление на имот.

Услуги
Контакти
Услуги
Контакти

Дължимите данъци от Airbnb и Booking се декларират с годишното приключване на фирмата, като предходната година се декларира до 31 март на текущата година. Плащането на данъка е със същия срок и при забавяне на плащането е съвсем нормално да се начислява лихва.

Ако за 2022 година, например, имате приход от 15 000 лв. и разходи от 5000 лв. Дължите 10% данък върху разликата: 10% от 10 000 лв. = 1000 лв.

Данък дивидент е 5% от (15 000 – 5000) = 500 лв.

Регистрацията по чл. 97а от ЗДДС е задължителна, при всички случаи. Облага се само комисионната, която се плаща на Airbnb и Booking. Данъкът се внася регулярно всеки месец.

  • Данъци, дължими от юридически лица регистрирани по ДДС

Щом сте регистрирани по ДДС, тогава дължите ДДС за нощувките в размер на 9%, а не както е стандартното 20%. Комисионните на Airbnb и Booking се облагат с 20%. В случая с регистрирана по ДДС фирма, осчетоводяването е на месечна база, съответно – данък печалба и данък дивидент – веднъж годишно.

Като регистрирани търговци по ДДС имате право и на данъчен кредит. Според закона, това е сумата, която можете да приспаднете от данъчните си задължения, което може само да ви е от полза. Щом разполате с начин,по който съвсем легално да оптимизирате разходите си .

Но как да разберете кой вариант е най-подходящ за вас и бизнеса ви? Всичко е въпрос на калкулации. Ако имате малко апартаменти и ниски разходи, най-добрият вариант за вас би бил да получавате доходи като физическо лице. В случай, че апартаментите са повече и имате възможност да си приспадате разходи, регистрацията на фирма е добър и евтин вариант.

Ако доходите Ви надвишават 100 000 годишно, отново е въпрос на прецизни изчисления дали да регистрирате фирмата си по ДДС или да разделите доходите си в две фирми, за да може и двете да останат нерегистрирани по ДДС. Но в случай, че доходите ви идват само от тази дейност, трудно ще покривате въпросните 9% с ДДС от разходни фактури.

https://homdy.bg/

Всички въпроси, свързани с плащане на данъци, са относими към професионален счетоводител. Остава само гостите ви да вземат правилно решение къде е най-подходящо да се настанят при бизнес пътуване, а за вас – да се погрижите за приятния им престой, което е лесно постижимо, когато знаете кои платформи да изберете.