Покупката на имот винаги започва с проучване на пазара, тъй като всеки иска да е подготвен максимално, когато инвестира толкова голяма сума. А това, разбира се, непременно включва и запознаване с Акт 14, Акт 15 и Акт 16. Ние знаем, че не всеки е наясно с тези термини и обсъждането им често предизвиква разпалени дискусии, затова решихме да съберем в тази статия най-важното, което трябва да знаете за Акт 14, Акт 15 и Акт 16.

Това са всъщност основните етапи за всяка сграда преди тя да бъде готова за своите обитатели и нови собственици. Всеки акт отговаря за различна фаза и утвърждаването, че отговаря на нормативните уредби. Гаранция, която искате сградата да има, ако сте решили да купувате по време на строителния процес, а дори и след това.

За всеки акт има съответните изисквания, които са описани в Закона за устройство на територията (ЗУТ), а те съответстват на различните категории на всеки обект. Преди да пристъпите към взимането на решение за покупка, добре е да се запознаете какво ви гарантира наличието на всеки акт и с кои от тях разполага сградата, която сте избрали, за да сведете риска до минимум.

Акт 14

Стъпка 1 от строителния процес е именно Акт 14, удостояващ правото на строеж. Това е документът, с който се приема конструкцията на сградата и може да се получи след като тя е стигнала етапа на “груб строеж”. Всеки строител трябва преди всичко да има Акт 14, за да се започне със същинската част по процеса.

Има три ключови роли при съставянето на акта и те са на инвеститора, строителния консултант и проектанта, които се подписват за издаването на документа. След като Акт 14 е получен за съответната сграда, възложителя (инвеститора) може да започне да прехвърля нотариално имота като за съответното, купувачът получава нотариален акт и се удостоверява правото му на собственост след завършване на строежа.

Ако този тип имоти представляват интерес за вас, разгледайте предложенията ни за имоти след Акт 14.

https://homdy.bg/

Акт 15

Следващата стъпка е Акт 15, който констатира завършването на сградата. Нейният строеж е бил съобразен с одобрените проекти и е готов за експлоатация, съответно се предава от строителя на възложителя.
Този документ се подписва от собствениците на обекти в сградата, инвеститора, консултанта и строителя. Така той става основание за съставянето на протокол за следващия и много важен – Акт 16.

Акт 15 е доказателство за изпълнението на строежа спрямо инвестиционните проекти, документацията, условията на договора и всички изисквания за строеж. Обикновено основният проблем при различните етапи от строежа (Акт 14, Акт 15 и Акт 16) е времето, което отнема за всяко следващо издаване, тъй като понякога то може да се забави дълго.

Важно е да запомните, че Акт 15 е констативен акт. След него сградата се въвежда в експлоатация. Правят се необходимите проверки и описи, за да може да се пристъпи към очакваната и важна за всички част – Разрешение за ползване на обекта.

https://homdy.bg/

Имате въпроси?

Homdy е винаги насреща! Свържете се с нас за въпроси относно продажба, наем или управление на имот.

Услуги
Контакти
Услуги
Контакти

Акт 16

Най-очакваният документ от собствениците на жилището е именно Акт 16. Това е протокол за установяване на годността за ползване на строежа. Получаването на този документ означава, че изпълнението на строежа е съобразено с одобрените проекти и може да се издаде Разрешение за ползване на сградата. Това е последният акт, с който сградата е удостоверена и вече годна за живеене в нея.

Можете да сте сигурни, че за да се издаде това разрешение, то всички фактори са били проверени и одобрени, тоест няма как да има несъответствие между предварително приетите проекти и крайното строителство.

В случай, че сте закупили имот преди наличието на Акт 16, то след получаването му може да сте спокойни, че вече може законно да обитавате имота и да регистрирате адреса си като настоящ или постоянен такъв.

https://homdy.bg/

Вероятно вече сте чували, че не всички сгради в строеж стигат до етап с издаване на Акт 16 и това за съжаление може да доведе до загуби, ако сте решили да правите инвестиция преди него. Най-доброто решение, което може да вземете, е да се доверите на опитен брокер, който да направи всички необходими проверки и справки за документите, собствеността, тежести върху имота и земята, и други специфики, за които се изисква професионалист.

Ако сте решили, че искате да закупите имот с вече издаден Акт 16, то може да видите страхотните ни предложения, които са проверени и доказани. Всяка наша оферта се избира специално и подборът е съобразен изцяло с нашите клиенти.

Етапи при управлението на имоти за продажба

Услуги
Контакти
Услуги
Контакти