Защо да отдаваме краткосрочно имот под наем в България?

През последните години, търсенето на апартаменти на хотелски начала се развива с все по-голяма скорост в Европа и страната ни, благодарение на новите технологични платформи като Airbnb и Booking.com.

Добрата локация, модерният вътрешен дизайн, и първокласното туристическо преживяване, което предлагат домакините, се наложиха като определящи за превръщането на този бизнес в доста по-привлекателен от традиционния му вариант за дългосрочно отдаване под наем.

Бързата справка в платформата за пазарни проучвания Airdna показва, че към март 2020 в София по този начин се предлагат близо 2800 жилища:

От гледна точка на туриста, освен че предлагат по-добра цена от хотела, модерните апартаменти под наем предоставят и възможност за уникално преживяване на място, което става все по-търсено от съвременния пътешественик.

Какво печелим от инвестиция в имот за краткосрочно даване под наем?

Сигурно мнозина от вас нямат съмнение, че доходите ви от апартамент под наем биха били съществено по-добри, в сравнение с това, ако съхранявате средствата си в банка.

Според редица анализатори, инвестицията в имот е едно от най-сигурните капиталовложения, поради ниските нива на ипотечни кредити, запазване на цената на имота при инфлация и сигурното покачване на тази цена в дългосрочен план. Стабилното повишаване на нивата на наемите в големите градове, както и появата на новите форми на краткосрочно отдаване водят до увеличаване на туристическото търсене и също добавят аргументите си в тази посока.

Какво обаче променят новите формати на отдаване под наем чрез платформи като AirBnb и Booking.com? Гарантират ли те възвръщане на първоначалната ни инвестиция, особено ако изплащаме ипотечен кредит? Има ли условия, при които това би бил по-добрият вариант за нас от дългосрочното отдаване под наем?

Част от отговорите на тези въпроси произтича от тенденциите в пазара на краткосрочните наеми. На първо място обаче, това са принципно по-добрите доходи за хазяина, който носи този модел на отдаване. Така, статистиката за София към март 2020 например показва, че средната цена на нощувка на апартаментите в София е 35 евро на нощ при средна месечна заетост за апартамента от 57% и общ месечен доход от 462 евро за всички квартали в столицата. Независимо от сезонните промени, този доход от нощувки е по-добър в сравнение с месечните наеми, особено като се имат предвид по-ниските наеми в крайните квартали.

Според анализаторите на пазара, един апартамент се характеризира с добра възрващаемост, ако той има около 7-8% възвращаемост от наеми на годишна основа. Отново според експерти, при краткосрочните наеми това се постига лесно чрез инвестиране в апартамент в предпочитана локация и модерно обзавеждане.

Провери дали твоя имот е подходящ за краткосрочен наем

Ползи от инвестицията в краткосрочното отдаване под наем

Непосредствените ползи от инвестирането в имот с цел краткосрочно отдаване под наем включват:

  • По-добра доходност от имота при добро управление и осигурена заетост (според експерти, за 2019 тя е средно между 10% и 30% по-добра в сравнение с месечните наеми);
  • Текущи парични постъпления през целия месец (на практика през няколко дни);
  • По-ниска амортизация на апартамента в сравнение с дългосрочното отдаване, т.к. той се използва само за краткосрочни нощувки и наемателите не осъществяват дейности като пране, готвене и др.;
  • За разлика от дългосрочните наеми, тук собственикът има достъп до жилището си във всеки един момент, когато има нужда от него;
  • Този тип апартаменти имат гарантирано по-висока крайна цена при продажба, поради развития си бизнес в Airbnb.

Други ползи от отдаване на имоти за краткосрочно отдаване

Друго съществено предимство на краткосрочното отдаване на имот под наем е гъвкавостта, с която разполагат хазяите, в сравнение с дългосрочния вариант на отдаване под наем. Така, ако по принцип живеете в чужбина, този вариант за вас би предоставил оптимално решение, тъй като ще можете да ползвате апартамента си, само когато се връщате в България. Ще можете също да го пускате или спирате за хотелско отдаване, както ще може винаги да преминете към дългосрочните наеми, ако така прецените.

Краткосрочното отдаване под наем по принцип се цени страшно много при хазяи, които биха искали да разширят контактите си с хора от целия свят. Според информация от медиите, към момента чуждестранните туристи от Airbnb в България преобладават, а българските посетители формират не повече от 20% от всички посетители.

Не рядко, в платформата на Airbnb домакините разкриват, че след стартиране на бизнеса си в Airbnb те са получили емоционално удовлетворение от факта, че могат да бъдат полезни за туристите със съветите им за забележителностите в квартала и града.

Независимо че част от домакините предпочитат сами да посрещат гостите си, фирми като нашата могат да подпомогнат хотелското управление на имота и комуникацията с туристите като по този начин разтоварват хазяина от потенциални задължения. За да разберете как можем да ви бъдем полезни за справяне с гости от чужбина, посетете още секция управление.