Кога е точния момент да декларирате доходите от продажбата на имота си

Според законовата рамка, установена в България - Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за местните данъци и такси (ЗМ [...]

2022-12-22T13:31:38+02:00декември 12th, 2022|blog|
Go to Top