В днешно време все по-разпространено става получаването на доход чрез отдаване на имот под наем. Не само това, но и много от закупените имоти на пазара са именно придобити с инвестиционна цел. Купуваш имот, правиш необходимия освежителен ремонт и след това намираш наематели. Това е традиционен метод, но въпреки това недостатъчно хора са запознати с облагането с данъци в тези случаи.

Важно е все повече собственици, отдаващи под наем, да се запознаят със своите задължения и права. Парите, които се получават от платен наем се облагат с данък!
Защо е това необходимо и каква е точно процедурата, както и какви са размерите и детайлите за плащане, научете с Homdy.

Плащане на данък при доходи от наем – защо?

Ако трябва да бъдем честни, всички добре знаем, че голяма част от доходите ни остават недекларирани и съответно необложени с данък. Това се случва често при хора, работещи на свободна професия, без договор, при сключване на множество малки сделки и продажби в сайтове за покупко-продажба на предмети и услуги, както и именно от получаването на доходи чрез наем. Това обаче се води реализиран доход. Именно затова е и всъщност подлежащ на данък недвижими имоти.

Още по-важно е всеки да знае правата си и макар много наематели да бъдат задължавани да покриват и този разход, законно това е задължение на наемодателя! Данъкът поначало се начислява на този, който получава дохода, а не от тези, които изплащат. Затова всеки наемодател или предприемач, който възнамерява да купува и отдава имоти под наем, трябва да знае, че това влиза в задълженията му като такъв и има ангажимента да подава годишна данъчна декларация за облагане на физически лица и съответно плащането на необходимия данък на по-късен етап.

Стъпки при облагане на доходи от отдаване на имоти

1. Деклариране

Първата стъпка е подаването на годишна данъчна декларация за облагане на доходи от наемодателя. След това е необходимо и да се подават тримесечни декларации за облагане с авансов данък. Всичко това става в определените срокове за това – до 30 април на годината и при следващите месеци за съответните тримесечия (април, юли, октомври). За последното – четвърто тримесечие, не се изисква подаване на декларация или облагане, тъй като това се включва в окончателния данък в годишната декларация.

Провери дали твоя имот е подходящ за краткосрочен наем

2. Образуване на суми и плащане

Това, разбира се, е сред основните грижи, които всеки наемодател има, а и сред най-важните за него интереси – размерът на данъка, който ще трябва да плати. Както всеки данък, така и този за недвижими имоти се сформира според брутната сума по договора. Данъкът е 10% от тази сума след намалени 10% за нормативно признати разходи. Тоест, ако наемът е 500лв, премахваме 10% и се облагат останалите 450лв с 10%, което прави данък от 45лв на месец.
Данъците се изплащат чрез внасяне на сумите по сметка на НАП по постоянен адрес на наемодателя.

Съвет 1:

Можете да се възползвате от намаление с 5% от сумата, която дължите при следните условия.
– Сумата да е в размер до 500лв.
– Декларацията трябва да бъде подадена по електронен път до 31 март на следващата година.
– Данъкът за довнасяне трябва да бъде внесен в срок.
– Не трябва да имате никакви задължения до момента на подаване.

Съвет 2:

Не забравяйте, че и получените доходи от краткосрочно отдаване чрез Airbnb и Booking също подлежат на облагане с данъци!
Според Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) това е ваше задължение.

Запознайте се и с тънкостите на този вид облагане с данъци. Трябва ясно да знаете дали се предлага туристическа услуга (при която недвижимият имот се наема от лица – „туристи“), или не. Това може да промени облагането, сумите или други условия, с които трябва да сте добре запознати.

Съвет 3:

Запознайте се и с условията на облагане в случаите, когато имотът се отдава под наем чрез фирма, която притежавате. В тези случаи това става чрез фактури и с начислено ДДС. Облагането с данъци променя своите условия!

Отдаването на имоти под наем е страхотен начин да получите допълнителен доход и да превърнете имота си в начин за получаване на странични финансови средства. Въпреки това, нашият съвет е да извършвате всичко това спрямо законодателството и да плащате своите данъци и такси. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас и нашите експерти ще разяснят всичко неясно!